Skip to main content

MOGELIJKHEDEN OM SUBSIDIE TE VERKRIJGEN

De gemeente Amstelveen verstrekt verschillende subsidies. U vindt hier welke subsidies er zijn en hoe u deze kunt aanvragen.

De provincie Noord Holland kent ook diverse subsidiemogelijkheden. Uitgebreide informatie en aanvraagmogelijkheden vindt U hier

Ook de nationale overheid kent een veelheid aan subsidies. Informatie vindt u hier

Als u subsidie wilt aanvragen voor een veiligheidsproject zijn er een aantal stappen te doorlopen:

Voorwaarden

  • Per project subsidieert de gemeente 40% van de kosten tot een maximum van € 1000,-

  • Als het subsidieplafond bereikt wordt, wordt de subsidie afgewezen

  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  • Uw activiteiten vinden in Amstelveen plaats

  • U moet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, ondernemersvereniging of winkelvereniging

  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Subsidie.png