Skip to main content

Het dagelijks bestuur representeert de vereniging bij een aantal belangrijke overlegorganen. De besluiten die hier worden genomen, kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van onze leden. We zijn actief aanwezig om het belang van onze leden te vertegenwoordigen.

PLATFORM ONDERNEMEND AMSTELVEEN

Het POA werd begin 2005 opgericht om de samenwerking tussen gemeente en vertegenwoordiging van lokale ondernemers te versterken. Het platform zorgt voor afstemming en optimalisering van afspraken tussen betrokken partners. Naast de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amstelland, bestaat het POA uit de gemeente Amstelveen (voorzitter), Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), Retail Amstelveen (RA), Kamer van Koophandel (KvK), Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO) en de werkgeversorganisatie VNO-NCW West

PLATFORM VEILIG ONDERNEMEN AMSTERDAM-AMSTELLAND (PVO)

Binnen het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO) werken overheid en bedrijfsleven samen om de veiligheid in en om ondernemingen te verbeteren. Een veilige omgeving is belangrijk voor personeel, voor klanten en daarmee ook voor uw bedrijf.

PLATFORM STADSHART AMSTELVEEN

Hier worden ontwikkelingen en plannen besproken die van belang zijn voor het Stadshart. Om onze leden die in het Stadshart gevestigd zijn optimaal te kunnen vertegenwoordigen, is het dagelijks bestuur van de vereniging ook hier actief aanwezig.

DUURZAAMHEIDSOVERLEG MET DE GEMEENTE

Regelmatig vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven. Beslissingen daar genomen zijn vaak direct van invloed op uw bedrijfsvoering. Ook hier vertegenwoordigt het dagelijks bestuur uw belang.

CITY MARKETING AMSTELVEEN

De gemeente Amstelveen heeft kostbare plannen ontwikkeld om de bekendheid van Amstelveen te vergroten. Door de aanwezigheid van het dagelijks bestuur bij dit overleg zorgen we er voor dat de positieve bijdrage van de Amstelveense detaillist onder de aandacht wordt gebracht.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. In een vroeg stadium wil het dagelijks bestuur geïnformeerd zijn over de mogelijke gevolgen voor onze leden. Daarom leveren we ook hier een actieve bijdrage.

METROPOOL REGIO AMSTERDAM (MRA)

In dit overlegorgaan worden ontwikkelingen en plannen besproken die gevolgen hebben voor de regio waar Amstelveen onderdeel van uit maakt. Ook hier is het belangrijk dat we in een vroeg stadium de belangen van onze leden kunnen vertegenwoordigen.

VERKIEZING ONDERNEMER VAN HET JAAR

Het verkiezen van de ondernemer van het jaar in Amstelveen is een belangrijk moment om de kwaliteit en het belang van ondernemers voor Amstelveen onder de aandacht te brengen. Bij de eerste verkiezing werd een van onze leden, de heer Pier Rienks van Libris Venstra in het Stadshart als ondernemer van het jaar verkozen.