Skip to main content

Het dagelijks bestuur bespreekt lopende zaken, organiseert vergaderingen en neemt initiatieven die leiden tot verbetering van de positie van de detailhandel in Amstelveen.

Vertegenwoordigers van de Amstelveense winkelgebieden vormen samen de bestuursraad. Dit is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan deze raad.

Jaarlijks organiseren we een algemene ledenvergadering waar alle leden voor worden uitgenodigd. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Atilla Meulenbelt
Voorzitter

Zelfstandig ondernemer en eigenaar van SUBZERO┬░S in Amstelveen. Daarnaast is Atilla actief in het bestuur van de BIZ Kostverlorenhof.

atilla@retailamstelveen.nl

Paul Leenders
Algemeen bestuurslid

Paul is een ondernemer pur sang. o.a. bekend van de oliebollenkraam en gebakskraam bij winkelcentrum Groenhof. Daarnaast is Paul voorzitter van de winkeliersvereniging Westwijk.

paul@retailamstelveen.nl

Donald Wegman
Penningmeester

Voormalig detaillist en directeur van een inkoop- en marketing organisatie met ruim tweehonderdvijftig aangesloten zelfstandige detaillisten.

donald@retailamstelveen.nl