Skip to main content

Gemeentelijk accountteam bedrijven

Hebt u als ondernemer hulp nodig van de gemeente? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de relatiemanagers. Bijvoorbeeld voor vragen over:

  • Starten, verhuizen, vestigen of uitbreiden van een onderneming
  • Oprichting van een Bedrijven Investering Zone (BIZ)
  • Het in contact brengen van ondernemers met specialisten binnen de gemeente
  • Vragen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van Amstelveen
  • Vragen over het economisch beleid, beleid voor Recreatie en Toerisme en gebiedsvisies
  • Ondernemersklimaat

Midden- en kleinbedrijf

Wendy Masselink
De focus van Wendy ligt bij de bedrijven ten zuiden van de A9 en op de kantoorlocatie Kronenburg, de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Kostverlorenhof en Van der Hooplaan, startende bedrijven en het programma ZAAI Amstelveen.

Tom van Dijk
De focus van Tom ligt bij de bedrijven ten noorden van de A9 en in het Amsterdamse Bos, op het bedrijventerrein Legmeer en de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Oude Dorp.