Skip to main content

CAO detailhandel

De afkorting cao staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Uit deze benaming blijkt al dat het gaat om een overeenkomst voor een groep werknemers, niet voor individuen.

Zo’n collectief contract komt tot stand tijdens het overleg tussen de ‘sociale partners’ binnen een specifieke branche in de detailhandel. Aan de ene kant van de tafel zitten dan de werkgevers(organisaties), aan de andere kant de vakbonden die de werknemers in de branche vertegenwoordigen. De afspraken die de beide partijen in het cao-overleg maken, worden schriftelijk vastgelegd in een cao. De meeste van deze afspraken gaan over belangrijke arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor alle werknemers in de desbetreffende branche. Denk aan voorwaarden rondom loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie of pensioen.

De website van Ondernemenmetpersoneel.nl biedt uitgebreide informatie over CAO’s