Skip to main content

Retail Amstelveen is er voor de Amstelveense ondernemer

We komen op voor de belangen van de Amstelveense retailers. Door onze actieve aanwezigheid beïnvloeden we beleidsvoornemens in het voordeel van onze leden.

Het dagelijks bestuur van Retail Amstelveen vertegenwoordigt de aangesloten ondernemers bij overheden en overlegorganen die lokaal en regionaal van belang zijn.

Waarom? Omdat de retail een cruciale rol vervult in de economie en gemeenschap van Amstelveen. Met ruim 800 vestigingen is de Amstelveense retail niet alleen een bron van werkgelegenheid, maar ook een stimulans voor lokale economische groei, sociale interactie en culturele diversiteit.

Het is van essentieel belang dat zowel de lokale overheid als de gemeenschap samenwerken om een gunstig klimaat te creëren waarin de retailsector kan gedijen en blijven bijdragen aan de welvaart en vitaliteit van Amstelveen.

Honderd jaar geleden, op maandag 25 september 1923, werd de eerste belangenvereniging van detaillisten in het toenmalige Nieuwer Amstel opgericht. Het dagelijks bestuur van ‘den Vereeniging der Neringdoenden’ liet zich fotograferen in de tuin van café Het Dorstige Hert.
Op de foto o.a. dhr. Wilhelmus (Amstelveensch Weekblad) dhr. van Poelgeest (Garage en busbedrijf) dhr. Wegman (Manufacturen winkel) dhr. Werkhoven (Café Het Dorstige Hert)

Van detailhandelsorganisaties naar retail

Het ledenbestand van de vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) wordt steeds diverser. Inmiddels zijn ondernemers in de horeca, de dienstverlening. cultuur en sport ook lid geworden. Onze vereniging representeert daarmee een bredere vertegenwoordiging van Amstelveense ondernemingen dan alleen detaillisten.

Wat onze ondernemers verbindt? Ze zijn gevestigd in een (winkel)straat, winkelgebied of winkelcentrum in Amstelveen, waar fysiek producten en diensten worden aangeboden aan consumenten. Met zowel het aanbod van diensten als goederen, is het van oorsprong Engelse begrip ‘retail’ toepasselijker dan ‘detailhandel’ wat alleen de verkoop van goederen betreft.

Voorgaande is aanleiding om exact 100 jaar na de oprichting van onze voorloper, de naam van de vereniging te wijzigen.
Ooit begonnen als ‘Vereeniging der Neringdoenden’ en sinds de jaren ’90 bekend als de ‘VAD’, gaan we vol overtuiging verder als Retail Amstelveen.